Udhëzuesi i Teleterapisë

By Qendra Jonathan

Shkarko udhëzuesin

Ky botim u realizua nga “Jonathan Center” në kuadër të projekti “Teleterapia në Shqipëri”, me mbështetjen financiare të LevizAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.

Terapia dhe nevoja për të këto kohë të fundit është bërë edhe më e madhe dhe domosdoshme. Duke qenë se jeta na ka ndryshuar kryekëput për shkakun e shumë stileve të jetesës si dhe pandemisë, të gjithë ne provuam se, nevojitet të ndryshojmë mjaft gjëra në mënyrën e përditshmërisë si jetojmë dhe marrim shërbime për nevojat tona. Ndaj edhe marrja e terapisë në formën elektronike, ose ndryshe online, është bërë një realitet shumë më shumë se mund ta kishim imagjinuar më parë. Gjatë muajve Mars, Prill e Maj të gjithë e kthyem jetën tonë thuajse përmbys duke u përpjekur të kuptonim se çfarë po ndodhte, por edhe si mund të vijonim të jetonim duke kthyer shërbimet që më parë i merrnim brenda një mjedisi specifik në forma të tjera nga mjediset e vendndodhjes apo jetesës. Pikërisht, për këtë arsye, teleterapia u provua të ishte një formë e ofrimit të terapisë dhe shërbimeve terapeutike në kushte të jetesës në shtëpi dhe pamundësisë për ta marrë atë jashtë saj.

Ky udhëzues i Teleterapisë përmban parimet, rregullat dhe strukturën e organizimit të saj. Ai përpiqet t’ju vijë në ndihmë të gjithë ekspertëve, terapistëve dhe kolegëve të tjerë që mund dhe duhet ta ofrojnë punën e tyre në këtë mënyrë. Teleterapia iu ofrua fëmijëve, adoleshentëve dhe të rinjve me diagnoza të ndryshme si dhe prindërve të tyre.

Gjithashtu, ky udhëzues tregon suksesin e arritur dhe sigurinë e garancinë e vijueshmërisë së mbështetjes terapeutike në situata të vështira si kjo e pandemisë që vendi ynë e bota po jeton në shekullin e 21-të.

Ky udhëzues është punuar nga stafi i Qendrës Jonathan:

Artemisa Shehu (Profesor i Asociuar),
Irini Halili Tila (Terapiste të Folure),

Andi Ponoci (Terapist Muzike),
Klodiana Kule (Terapiste Zhvillimi),
Alma Ivanaj (Psikologe Këshillimi),

Anduel Boçi (Psikolog Këshillimi) dhe
Sanije Çoku (Punonjëse Sociale).

Gusht 2020


Shkarko Udhëzuesin

Shkarko udhëzuesin

Related: