Çfarë është Sindroma Down?

By Qendra Jonathan

Sindroma Down është një gjendje gjenetike e shkaktuar nga prania e disa kromozomeve tepër në qelizat e trupit.Sindroma Down nuk është një sëmundje dhe nuk trashëgohet. Ajo ndodh rastësisht që në ngjizje. Çdokush me Sindromën Down ka disa shkallë paaftësie në të mësuar. Disa karakteristika të veçanta fizike janë të njëjta tek individët me Sindromën Down, dhe janë më të prirur në disa probleme mjekësore. Gjithësesi, gjëja më e rëndësishme për t’u mbajtur mend, është se çdokush me Sindromën Down” është një individ, me pikat e dobëta dhe të forta që i bën ata atë çka ata janë.

Related: