Përfshihu

Mundësitë e Përfshirjes

Zgjidhni vendin ku doni të angazhoheni si vullnetar

Plotësoni formën e regjistrimit më poshtë:

Lobing

Doni të mbështesni vizionin e Qendra Jonathan, por fizikisht jeni rezident në një tjetër vend? Mund të kontrbuoni duke promovuar këto vlera në nivel ndërkombëtar.

PRAKTIKISHT NË QENDËR

Një mundësi e mirë për të gjithë ata që kanë interes të japin kontribut gjatë eventeve të veçanta apo në përditshmërinë e aktiviteteve të Qendrës Jonathan.

Online

Nëse jeni i gatshëm të kontribuoni, por nuk keni mundësi praktikisht për të qenë prezent në ambjentet e Qendrës, ju ftojmë të aplikoni për të dhënë kontributin tuaj në distancë.