SNAP

By Qendra Jonathan

Lançimi i SNAP Atelier & Café

Jemi të lumtur të ndajmë se, në përvjetorin tonë të 15-të, ne hapëm një location të dytë dhe themeluam qendrën SNAP (Special Needs Albania Program). Qendra synon të kthehet në një Sipërmarrje Sociale, e cila do të shërbejë si një qendër për formimin profesional dhe punësimin e të rinjve tanë me nevoja të posaçme, ndërsa ata rriten nga ndërhyrjet terapeutike.


Bar Kafe, ku të rinjtë me nevoja të posaçme do të trajnohen në pozicionet:

· Barist

· Shërbim ndaj klientit

· Mirëmbajtje 


Atelier, në prodhimin e kartolinave dhe produkteve të tjera të letrës nga të rinjtë me nevoja të posaçme. 

Related: