21 Mars


WDSD


Poll

Prinderit

(Për çfarë mendoni se kanë më shumë nevojë prindërit e një fëmije me sindromë Down?)Opinions

My message to all of you is to invest in yous future's child life so they will be able for everyday life. This affect your live and your child life. Happiness is there where we live everyday! Suela

Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Fëmijët me Sindromën Down mësojnë më mirë në një mjedis gjithëpërfshirës!
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
Jonathan Center - Down Syndrome in Albania
wdsd